tirsdag 28. april 2015

Følg #WW2ftn fra 9. april!

Fra 9. april vil en rekke av de involverte på tysk og norsk side twitre om sine opplevelser under felttoget i Nordland.

Grunnlaget for disse tweetene kommer fra dagbøker, intervjuer, foto og tekster de har gjort underveis eller i ettertid, og som befinner seg i Dag Skogheims arkiv ved Arkiv i Nordland.

Arne Taraldsens reiserute


Arne Taraldsen meldte seg frivillig i Mosjøen sist i april 1940 etter en lang reise fra Oslo-området gjennom Sverige. Denne montasjen lagde han selv etter at han kom hjem.

onsdag 22. april 2015

Kampviljen i forlegningen


Flere ganger har jeg hørt at folk gjerne vil vekk fra forlegningen fordi de synes de ikke gjør nok her og mener at de andre steder kan yde mer i kampen for å få tyskerne ut av landet. Jeg lurer på om vi ikke glemmer å se bruddene i det hele og undervurderer den oppgaven vi har her. Det som hender i forlegningen gjør vi til det sentrale. Vi lever sammen en liten gruppe mennesker og ser lettere hverandres feil enn fordeler. De daglige problemer blir så store at det overskygger alt annet og vi mister utsynet. Her går livet sin jevne gang. Vi hugger ved, bærer vann, vasker klær og gulv, sover og spiser. Her hender det jo ingen ting. Vi får ikke høre geværene knitre og kjenne spenningen dirre i kroppen. Det er mange som mener at de ikke får slåss her. Det skyldes etter min mening at de ikke forstår at det er her de deltar i kampen og at det er her de har sin oppgave å løse i dag.

mandag 13. april 2015

Dag Skogheim om arkivmaterialet rundt krigen i NordlandTil Arkiv i Nordland
Jeg har skrevet en artikkel om krigen Snåsa – Narvik 1940.
Jeg vil at alle som ønsker å gå inn i samlingen av bilder og intervjuer, får direkte inngang til saken gjennom min artikkel. Hvordan dette skal gjøres, må jeg overlate Arkiv i Nordland. Jeg vil at enhver som ønsker å se eller høre deler av samlingen, samtidig får vite at min artikkel er en sammenfatning av hendelsene fra felttoget Snåsa – Narvik, slik jeg har arbeidet med den og søkt informasjoner fra norsk, tysk og østerrik`s side. Jeg arbeidet alle disse ti – årene ut fra mine egne tanker og ideer. Jeg valgte selv dokumenter og personer for intervjuer og  jeg oppsøkte i denne sammenheng de steder både i vårt land og i Tyskland og Østerrike jeg fant helt  nødvendig som supplement for meg selv. Jeg finansierte selv dette arbeidet fra første stund. Stipendier var det vanskelig å få. Inntekter av artikler, foredrag og møter hjalp noe. Vesentlig klarte jeg å finansiere dette arbeidet med krigen Snåsa – Narvik å ta opp små lån i min bank. Jeg ber om å få bekreftet at Arkivet vil sørge for at artikkelen blir et vedlegg til samlingen.
Beste hilsen
Dag Skogheim
Levanger 11. april 2015

torsdag 9. april 2015

Dag Skogheim forteller om felttoget i Nordland

Dag Skogheim har brukt mye tid og krefter på å nøste i Helgelandsbataljonens historie, og har nok vært ganske ensom om den jobben. Det er arkivmaterialet og bøkene han har skrevet om krigen i Nordland som har gjort denne nettsiden mulig.

Bøkene hans finner du lettest på http://felttognordland.blogspot.no/p/litteratur.html

I anledning 75-årsmarkeringen for krigsutbruddet i Norge, har NRK Nordland laget en reportasje om Helgelandsbataljonen og Dag Skogheim.

Reportasje nummer to om Helgelandsbataljonen med Dag Skogheim er kalt "Bataljonens fortelling: historiebøkene må skrives om"

Rudi Margreiter tegnet Harton Furø

Harton Furø ble det første døde mennesket Rudi Margreiter så. Dette gjorde stort inntrykk på ham, og han tegnet denne tegningen til Dag Skogheim ca 40 år etterpå.

Norske falne sør i NordlandI boka Tre dager i mai er hendelsene da fire nordmenn falt inngående beskrevet. VGnett har publisert en database over alle falne i Norge under krigen, hvor disse fire også finnes.tirsdag 17. februar 2015

Bodø 1940


Radioprogram om Narvik 1940


Radioprogrammer om felttoget


Litteraturliste Bodø

Digitalt tilgjengelig

Litteraturliste Narvik i 1940

 • Ekko fra Narvikfronten: en dokumentarisk beretning fra felttoget i Nord-Norge i 1940 av Trond Kristensen (2010)
 • Narvik 1940: nazi-Tysklands første tilbakeslag under 2. verdenskrig av Oddmund Joakimsen (2010)
 • Bitter seier: Narvik, 10. april-10.juni 1940 av Alf R. Jacobsen (2014)
 • Angrep ved daggry: Narvik, 9.-10.april 1940 av Alf R. Jacobsen (2012)

Digitalt tilgjengelig

Litteraturliste Felttoget i Nordland

Generelt om felttoget 1940

 • Vi dro mot nord: tyskernes skildring av felttoget i Norge i april 1940: (Oslo, Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Møre og Romsdal) av Sven T. Arneberg (2012)
 • Generalen og hans testamente: felttoget i Nord-Norge, dets etterspill og livet som politisk fange av Odd Lindbäck-Larsen (2009)
 • Alma Braathen svensk krigskorrespondent under felttoget i Nord-Norge av Gunnar E. Kristiansen (2010)
 • 9. april 1940: et historisk bedrag av Aage Georg Sivertsen (2014)
 • Angrep ved Daggry: Narvik 9.-10. april 1940 av Alf E. Jacobsen
 • Kongens nei: 10.april 1940 av Alf R. Jacobsen
 • Utdrag fra major Lindsays dagbok fra felttoget i Norge: ankomst, kamper og retrett fra Rana i mai 1940 av Torild Støre Mastermo (2010)
 • Kampen om Norge: tyskernes bilder fra det norske felttoget av Per-Erik Olsen
 • Krigsvåren 1940: felttoget i Ringsaker, Lillehammer og Gudbrandsdalen 19. april – 2. mai (1990)
 • Felttoget: general Otto Ruges erindringer fra kampene april-juni 1940 av Otto Ruge (1989)
 • Tyske fallskjermjegere i Norge 1940: tyske luftbårne operasjoner i Danmark og Norge av Óscar González (2014)
 • The Norway campaign and the rise of Churchill 1940 av Anthony Dix (2014)
 • Battle for Norway April – June 1940 av Geir H. Haar (2010)

Digitalt tilgjengelige 

torsdag 29. januar 2015

Falne fra IR14 under felttoget i Nordland i 1940:


Togulykken ved Tangen 03.05.1940:

Robert Elstad, Mosjøen
Einar J. P. Stenbekkhaug, Nord-Rana
Ivar S. Bergerud, Terråk
Ragnar Nordvold, Husby i Helgeland
Sverre Andersen, Nesna
Magnus Apfjell, Grane
Jens P. Tønder Jensen, Alsøy

Trafikkulykke 03.05.1940 i Namdal:

Arne Juul Lysfjord, Bindal

Trafikkulykke 03.05.1940 på Grong:

Henry Johan Knapstad, Spydeberg

Kampene i Svenningdal 08.05.1940:

Fridthjof Johs Botnen, Bodø
Frank Odvar Nilsen, Alnabru

Kampene ved Storbjørnvatn 10.05.1940:

Harton Furø. Mosjøen
Hans Richard Johansen Stokkvold, Brønnøysund

Kampene i området Hemnesberget-Mo i Rana 14. – 18.05.1940:

Roald Kolstad, Bodø
Karlot Albertsen, Tjøtta
Johan A. Olsen, Lurøy

Bombeangrep over Drageid i Saltdal 20.05.1940:

Torleif J. Pedersen, Brønnøy
Klifford Johansen, Lovund
Vidar Breirem, Brønnøy
Gunnar Pedersen, Brønnøy
Gunnar Hagen, Hemnesberget
Kåre E. Ljungkvist, Vestre Aker

Bombeangrep Bodø 27.05.1940:

Arne B. M. Kristiansen, Mo i Ranafredag 23. januar 2015

Krigen i Nordland 1940 (7)

 Østerrikerne, tyskerne, engelskmennene, franskmennene, fremmedlegionærene - og svenskene.

Krigen i Nordland 1940 (6)

 Fra seier til tap. Narvik - byen i ingenmannsland. Med ryggen mot de svenske grensestøttene.

Krigen i Nordland 1940 (5)

''Aldri over Saltfjellet'' Men de kom seg over - bergjegerne fra Salzburg, Klagenfurt og Villach.

Krigen i Nordland 1940. (4)

Bataljonen som ble forlatt.

Krigen i Nordland 1940. (3)

Narvikfronten - krig i snø og slaps.

Krigen i Nordland 1940. (2)

Narvik - fra 1. verdenskrig til april-dagene for 43 år siden.

Krigen i Nordland 1940 (1)

Bergjegere på marsj mot Narvik. Unggutter fra Østerrike - elitetropper i Hitlers armé. - Kåseri.

torsdag 22. januar 2015

Radioprogram om sekningen av panserskipet "Norge"


Skutt i senk.

Krigsveteranen Karl O. Carlsson og forfatteren Dag Skogheim drøfter liv og dikt og senkingen av panserskipet " Norge" på Narvik havn i 1940.

onsdag 21. januar 2015

Togulykken på Tangen

Brev til Dag Skogheim datert 26.02.1984  fra en av de sårede soldatene etter togulykken på Tangen.
Det finnes ikke bevis for at ulykken skyldtes sabotasje, selv om brevskriveren er av den oppfatning.


Herr Dag Skogheim

Har mottatt brev fra Dem vedrørende krigen våren 1940 og detaljene fra felttoget.

tirsdag 20. januar 2015

Villsvinpatruljen

Tegning: Arne Taraldsen
"Så bar det til Drevjamoen ved Mosjøen. Der var det fullt kaos. Det ble sagt at vi ikke kunne innrulleres der. Vi fikk inntrykk av at det var tendenser til kapitulasjon. Så dukket opp en befalselev som ordnet med utlevering av våpen/uniformer etc.

mandag 19. januar 2015

Partisanen 3 februar 1944


Tegning: Arne Taraldsen

En svenske gikk foran som vegviser. Bak ham i løypa en flokk norske gutter. Oppe i fjellet stanset svensken opp «Vi är i Norje» sa han og pekte. To steinvarder raket så vidt over snøen. Guttene stod. Ingen sa noe, hver tenkte sitt. Fjellet var det samme, snø og atter snø – men dette var Norge. Og de hadde kommet hit for å slåss. De hadde gått på ski fra tyskokkupert område i Syd-Norge gjennom skauene til Sverige. De hadde reist milevis nord gjennom Sverige med jernbane. Reisa hadde vært lang og ventetia hard -, men de hadde funnet en av vegene fram. Svensken tok avskjed: «Lycke till, grabbar.»

fredag 9. januar 2015

Den lange marsjen mot Narvik

Natt til 4.mai 1940 startet den østerrikske bergjegerbataljonen Sorko den lange marsjen fra Nord-Trøndelag nordover mot Narvik. Oppdraget var så raskt som mulig å komme til unnsetning de tyske troppene som hadde lidd kraftig under allierte motangrep og som sto i fare for å måtte oppgi Narvik.
Deler av bataljon Sorko nådde Narvik 13.juni 1940 etter å ha tilbakelagt over 900 kilometer langs dårlige veier og over uveisomme trakter, noen steder i kamp mot norske og britiske soldater.