Twitter

Flere av deltakerne i felttoget gjennom Nordland i 1940 vil twitre om det de opplevde de enkelte dagene. Twittermeldingene er basert på utgitt litteratur, dagbøker de involverte førte under felttoget og intervjuer som er gjort med dem i etterkant.  Til en viss grad kan vi følge dem fra time til time.
I kampsituasjoner twitrer de ikke, men venter heller til en passende stund etterpå.

På tysk side vil soldater og offiserer fra 2. Bergjegerregiment fra Østerrike twitre om sine opplevelser, mens den norske siden består av soldater og offiserer fra Helgelandsbataljonen IR14.

Interesserte kan følge twitrerne enten individuelt, eller via #felttogNordland

Norsk side: