Om nettsiden

Denne nettsiden er et et samarbeid mellom Nordland Fylkesbibliotek og Arkiv i Nordland, og dreier seg om felttoget gjennom Nordland i april-juni 1940, med fokus på forfatteren Dag Skogheims bøker og arkiv.

Innholdet på denne nettsiden kommer fra materialet biblioteket og arkivet sitter på i sine samlinger.

Gjennom denne nettsiden kan man også følge med på felttoget 75 år etter. Fra april til juni 2015 vil utvalgte personer som deltok i felttoget i Nordland på norsk og tysk side twitre om sine opplevelser.

Nettsiden vil eksistere både før og etter denne perioden.Bakgrunnsbildet på siden er tatt av ved Kvam i Nord-Trøndelag. Til venstre i bildet marsjerer østerrrikske bergjegere nordover langs dagens E6 og til høyre ses kapitulerte norske soldater i veikanten.