Om Dag Skogheim

Født 17.mai 1928 i Sømna. Er en norsk forfatter og kulturarbeider. 

Han har utgitt både skjønnlitteratur og faglitteratur, og bruker mye dokumentarisk materiale i sine romaner. Hans forfatterskap er nært knyttet til dramatiske hendelser i nordnorsk historie og henter motiver fra arbeiderbevegelse, andre verdenskrig, tuberkulose og folkeminner fra Nord-Norge.

Liv:

Barndom

Dag Skogheim vokste opp i Brønnøysund i en familie på fem. Hans foreldre var lærer og offiser Halvdan Marius Pettersen Skogheim (1901-1974) og husmor Edel Markussen (1906-1993). I familien stod fortellertradisjonene sterkt, og han fikk tidlig høre gamle sagn og folketoner.
Under krigen ble familiens hjem, Skogheim, rekvirert av okkupasjonsmakten, og hans far ble i to omganger fengslet og sendt til Falstad fangeleir. 

Ungdomstid

I 1943 ble han som fjortenåring diagnostisert med lungetuberkulose. Den første tiden lå han isolert på et rom hjemme, og senere ble han innlagt på ulike tuberkuloseinstitusjoner. Han var innlagt først på Vensmoen Sanatorium i Saltdal, deretter Helseheimen i Namsos og siden til Grefsen folkesanatorium.  Han gjennomgikk de fleste av den tidens behandlingsmetoder; liggekur, blåsebehandling og den såkalte «storoperasjonen».
Mens han var innlagt på Vensmoen, kom han i kontakt med gruvearbeidere som hadde arbeidet på de store anleggene i landsdelen – blant annet i Sulitjelma. Gjennom dem fikk han innsikt i disse arbeidernes kamp for bedre arbeidsforhold og levekår i arbeiderbrakker.

Utdanning

På grunn av langvarig sykdom i ungdomsårene gikk Skogheim glipp av vanlig skolegang, men tok eksamen artium i 1955 som privatist. Deretter tok han pedagogisk utdanning ved Elverum lærerskole, og senere engelsk grunnfag ved lærerhøyskolen i Trondheim og folkeminnevitenskap ved Universitetet i Oslo.

Yrkesliv

Mellom 1961 og 1972 arbeidet han som lærer i realskole og ungdomsskole i Ålesund, Rendalen og Asker. I Asker jobbet han fram en alternativ livsynsundervisning for de elevene som hadde bedt seg fritatt fra kristendomsundervisningen. Dette arbeidet ble senere grunnlaget for livssynsfaget som ble innført som alternativ til kristendomsfaget på landsbasis. 

Bok-debut

Skogheims første utgivelse var diktsamlingen «…gagns menneske» i 1970, hvor han tar et oppgjør med flere sider av norsk skolevesen.
Det litterære gjennombruddet fikk han med romanen Sulis, hvor handlingen er lagt til Sulitjelma og miljøet rundt gruve- og anleggsarbeidere på Nordkalotten.

Forfatterskap:

Skogheim er kjent for å gjøre et grundig forarbeid til sine utgivelser. Han har intervjuet en mengde informanter om ulike tema, og sammenholdt opplysninger fra flere personer og annet arkivmateriale for å få fullstendig og nøyaktig oversikt over et tema eller en hendelse. 
Han har ofte valgt å fortelle historien nedenfra – fra synsvinkelen til arbeideren, soldaten eller pasienten, og får på den måten en mer personlig framstilling av store og dramatiske hendelser i nordnorsk historie.

Tuberkulose

Skogheim har gitt ut flere bøker om tuberkulosen, alt fra fagstoff om sykdommens historie og de ulike behandlingsmetodene som har vært i bruk, til hans egne memoarer fra sin tid som pasient. Han har utforsket og analysert sykdommen også med tanke på de menneskelige og sosiale virkningene av den, og han har sett på hvilke kunstneriske ytringer som sykdommen er opphav til.

Arbeiderbevegelse

Arbeiderbevegelsen er et hovedtema i Skogheims forfatterskap. Han har vært opptatt av å belyse og løfte fram nordnorske arbeideres kamp for bedre arbeidsvilkår, og da særlig kvinnenes rolle i denne kampen. 
Temaet har vært gjenstand for både fiksjon- og fakta-bøker fra Skogheim. Han har også flettet dokumentariske opplysninger inn i fiksjon i de skjønnlitterære utgivelsene.

Krigen i Nordland

Andre verdenskrig i Nordland har engasjert Skogheim sterkt, også som sosialt og kunstnerisk fenomen.  Dette har resultert i både fagbøker og skjønnlitteratur. Foruten å dokumentere de nordlandske soldaters innsats i blant annet felttoget gjennom Nordland i 1940, har han også tatt for seg fiendene fra den gang. Gjennom sitt arbeid har han kommet i kontakt med mange av de sist gjenlevende av dem som deltok, både nordmenn og tidligere soldater fra tysk side.

Folkeminne

Folkeminnemateriale fra sørlige deler av Nordland har også vært gjenstand for Skogheims forfatterskap. Her har han tatt for seg blant annet gamle sagn, og lett etter kjernen av sannhet i dem. Gamle rettsprotokoller fra 1600 og 1700-tallet har vært viktige kilder i dette arbeidet.
I tillegg har han befattet seg med folkeminner rundt olavskilder, årets dager, folkeviser, overtro og andre tema fra landsdelen.

Arkivmateriale:

Skogheims har donert sine arkiver til flere institusjoner. Tuberkulosematerialet er i stor grad overført til medisinutdanningen ved Universitetet i Tromsø, mens en del relevant materiale er overført til Arbeiderbevegelsens arkiv. Arkiv i Nordland har hovedtyngden av hans innsamlede materiale, katalogen er tilgjengelig på arkivportalen.no.

Bibliografi:


 • -gagns menneske – dikt (1970)
 • Gå stille – tal sakte – noveller (1973)
 • Klassekamp under Nordlysflammer. Nordnorske arbeidere i kamp 1889-1918 (1973)
 • Vi vil tænde – diktantologi (1975)
 • Viser og vers fra anlegg til gruve – diktantologi (1976)
 • Kvinner i nord-norsk arbeiderbevegelse: Ellisif Wessel (1977)
 • "Blind-Fredrik" (1977)
 • Kvinner i nord-norsk arbeiderbevegelse: Gitta Jønsson (1978)
 • Kvinner i nord-norsk arbeiderbevegelse: Kathrine Bugge (1978)
 • Hexhora – noveller (1978)
 • Sulis – roman (1980)
 • Café Iris – roman (1982)
 • November -44 – roman (1984)
 • Alarm : krigen i Nordland 1940 (1984)
 • Sølvhalsbåndet – roman (1986)
 • Arbeidsfolk, Et jubileumsskrift for det Norske arbeiderparti 100 år (utgitt av Nordland Ap, 1987)
 • Tæring (1988)
 • Tre dager i mai (1988)
 • Portretter av en fiende (1989)
 • Tæring (1990) (sammen med Jan Karlsen)
 • Fiender og mennesker : krig over Sør-Helgeland (1990)
 • Osten – roman (1992)
 • Torden i mars : Lofotraidet 1941 (1991) (sammen med Harry Westrheim og Bjørn Nilsen)
 • Gå foran, vis vei! : Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke gjennom 50 år (1993)
 • Kaiser Wilhelm – barnebok (1994)
 • Redd tyskeren! – ungdomsroman (1995)
 • Krigsalbum (1995)
 • Med slukte lanterner (1998)
 • Sanatorieliv (2001)
 • Erindringer om Thorvald – roman (2002)
 • Sju mann – roman (2006)
 • Blod på hvit rose – erindringer (2012)