tirsdag 28. april 2015

Følg #WW2ftn fra 9. april!

Fra 9. april vil en rekke av de involverte på tysk og norsk side twitre om sine opplevelser under felttoget i Nordland.

Grunnlaget for disse tweetene kommer fra dagbøker, intervjuer, foto og tekster de har gjort underveis eller i ettertid, og som befinner seg i Dag Skogheims arkiv ved Arkiv i Nordland.

Arne Taraldsens reiserute


Arne Taraldsen meldte seg frivillig i Mosjøen sist i april 1940 etter en lang reise fra Oslo-området gjennom Sverige. Denne montasjen lagde han selv etter at han kom hjem.

onsdag 22. april 2015

Kampviljen i forlegningen


Flere ganger har jeg hørt at folk gjerne vil vekk fra forlegningen fordi de synes de ikke gjør nok her og mener at de andre steder kan yde mer i kampen for å få tyskerne ut av landet. Jeg lurer på om vi ikke glemmer å se bruddene i det hele og undervurderer den oppgaven vi har her. Det som hender i forlegningen gjør vi til det sentrale. Vi lever sammen en liten gruppe mennesker og ser lettere hverandres feil enn fordeler. De daglige problemer blir så store at det overskygger alt annet og vi mister utsynet. Her går livet sin jevne gang. Vi hugger ved, bærer vann, vasker klær og gulv, sover og spiser. Her hender det jo ingen ting. Vi får ikke høre geværene knitre og kjenne spenningen dirre i kroppen. Det er mange som mener at de ikke får slåss her. Det skyldes etter min mening at de ikke forstår at det er her de deltar i kampen og at det er her de har sin oppgave å løse i dag.

mandag 13. april 2015

Dag Skogheim om arkivmaterialet rundt krigen i NordlandTil Arkiv i Nordland
Jeg har skrevet en artikkel om krigen Snåsa – Narvik 1940.
Jeg vil at alle som ønsker å gå inn i samlingen av bilder og intervjuer, får direkte inngang til saken gjennom min artikkel. Hvordan dette skal gjøres, må jeg overlate Arkiv i Nordland. Jeg vil at enhver som ønsker å se eller høre deler av samlingen, samtidig får vite at min artikkel er en sammenfatning av hendelsene fra felttoget Snåsa – Narvik, slik jeg har arbeidet med den og søkt informasjoner fra norsk, tysk og østerrik`s side. Jeg arbeidet alle disse ti – årene ut fra mine egne tanker og ideer. Jeg valgte selv dokumenter og personer for intervjuer og  jeg oppsøkte i denne sammenheng de steder både i vårt land og i Tyskland og Østerrike jeg fant helt  nødvendig som supplement for meg selv. Jeg finansierte selv dette arbeidet fra første stund. Stipendier var det vanskelig å få. Inntekter av artikler, foredrag og møter hjalp noe. Vesentlig klarte jeg å finansiere dette arbeidet med krigen Snåsa – Narvik å ta opp små lån i min bank. Jeg ber om å få bekreftet at Arkivet vil sørge for at artikkelen blir et vedlegg til samlingen.
Beste hilsen
Dag Skogheim
Levanger 11. april 2015

torsdag 9. april 2015

Dag Skogheim forteller om felttoget i Nordland

Dag Skogheim har brukt mye tid og krefter på å nøste i Helgelandsbataljonens historie, og har nok vært ganske ensom om den jobben. Det er arkivmaterialet og bøkene han har skrevet om krigen i Nordland som har gjort denne nettsiden mulig.

Bøkene hans finner du lettest på http://felttognordland.blogspot.no/p/litteratur.html

I anledning 75-årsmarkeringen for krigsutbruddet i Norge, har NRK Nordland laget en reportasje om Helgelandsbataljonen og Dag Skogheim.

Reportasje nummer to om Helgelandsbataljonen med Dag Skogheim er kalt "Bataljonens fortelling: historiebøkene må skrives om"

Rudi Margreiter tegnet Harton Furø

Harton Furø ble det første døde mennesket Rudi Margreiter så. Dette gjorde stort inntrykk på ham, og han tegnet denne tegningen til Dag Skogheim ca 40 år etterpå.

Norske falne sør i NordlandI boka Tre dager i mai er hendelsene da fire nordmenn falt inngående beskrevet. VGnett har publisert en database over alle falne i Norge under krigen, hvor disse fire også finnes.