torsdag 9. april 2015

Rudi Margreiter tegnet Harton Furø

Harton Furø ble det første døde mennesket Rudi Margreiter så. Dette gjorde stort inntrykk på ham, og han tegnet denne tegningen til Dag Skogheim ca 40 år etterpå.