torsdag 9. april 2015

Dag Skogheim forteller om felttoget i Nordland

Dag Skogheim har brukt mye tid og krefter på å nøste i Helgelandsbataljonens historie, og har nok vært ganske ensom om den jobben. Det er arkivmaterialet og bøkene han har skrevet om krigen i Nordland som har gjort denne nettsiden mulig.

Bøkene hans finner du lettest på http://felttognordland.blogspot.no/p/litteratur.html

I anledning 75-årsmarkeringen for krigsutbruddet i Norge, har NRK Nordland laget en reportasje om Helgelandsbataljonen og Dag Skogheim.

Reportasje nummer to om Helgelandsbataljonen med Dag Skogheim er kalt "Bataljonens fortelling: historiebøkene må skrives om"