tirsdag 17. februar 2015

Litteraturliste Felttoget i Nordland

Generelt om felttoget 1940

 • Vi dro mot nord: tyskernes skildring av felttoget i Norge i april 1940: (Oslo, Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Møre og Romsdal) av Sven T. Arneberg (2012)
 • Generalen og hans testamente: felttoget i Nord-Norge, dets etterspill og livet som politisk fange av Odd Lindbäck-Larsen (2009)
 • Alma Braathen svensk krigskorrespondent under felttoget i Nord-Norge av Gunnar E. Kristiansen (2010)
 • 9. april 1940: et historisk bedrag av Aage Georg Sivertsen (2014)
 • Angrep ved Daggry: Narvik 9.-10. april 1940 av Alf E. Jacobsen
 • Kongens nei: 10.april 1940 av Alf R. Jacobsen
 • Utdrag fra major Lindsays dagbok fra felttoget i Norge: ankomst, kamper og retrett fra Rana i mai 1940 av Torild Støre Mastermo (2010)
 • Kampen om Norge: tyskernes bilder fra det norske felttoget av Per-Erik Olsen
 • Krigsvåren 1940: felttoget i Ringsaker, Lillehammer og Gudbrandsdalen 19. april – 2. mai (1990)
 • Felttoget: general Otto Ruges erindringer fra kampene april-juni 1940 av Otto Ruge (1989)
 • Tyske fallskjermjegere i Norge 1940: tyske luftbårne operasjoner i Danmark og Norge av Óscar González (2014)
 • The Norway campaign and the rise of Churchill 1940 av Anthony Dix (2014)
 • Battle for Norway April – June 1940 av Geir H. Haar (2010)

Digitalt tilgjengelige