tirsdag 20. januar 2015

Villsvinpatruljen

Tegning: Arne Taraldsen
"Så bar det til Drevjamoen ved Mosjøen. Der var det fullt kaos. Det ble sagt at vi ikke kunne innrulleres der. Vi fikk inntrykk av at det var tendenser til kapitulasjon. Så dukket opp en befalselev som ordnet med utlevering av våpen/uniformer etc.Vi dro et stykke med bil. Noen snakket om at de ville skyte offiserene. Navnet på befalseleven husker ikke Arne T., men han tror han var nordfra. Vi lå kanskje ei natt på Drevja, så ble vi liggende i Mosjøen i private evakuerte hus der. Flyalarmer.

Befalseleven var en undersetsig, breiskuldret kar med engelsk hjelm, Virket resolutt. Han sa: Dere som er søringer, som har reist så langt, jeg vil ha dere først (i fronten). Til sammen var vi vel 30 mann. Hele tiden skulle vi vente på et eller annet. Vi bodde samlet i to hus i Mosjøen. Så en dag fikk vi entre et tog. Vi var visst de første gjennom en lang tunnel.

Til Svenningdal. Der losjerte vi i et ungdomshus. Vi hadde 2 mitraljøser (Hotskis og Colt) og et maskingevær. Tror vi var to døgn på ungdomshuset. Vi hadde lastebil, og en av våre var sjåfør. Vi kjørte nedover et stykke. Et tysk jagerfly kom, og vi heiv oss av bilen. Befalseleven ville jeg skulle være observatør og ammunisjonsbærer. Minst to av oss hadde betjent mitraljøse før. Så sider befalseleven: Nå er det ikke lenge før de kommer.

Vi hadde forsvinningsdrakter og ski. Jeg tegnet på ryggen til noen karer - Hitler i gapet på et villdyr. Vi delte oss i to lag, et på hver side av dalen. Vi lå på  østsiden. Tidlig om morgenen tror jeg de kom. Vi hadde funnet skytestillinger. En annen som kommanderte var sannsynligvis fra Stavanger.

Frank, en mann fra Bodø og jeg dro tilbake for å hente proviant, kikkert, ammunisjon og kart. På tilbakeveien begynte det. Vi var kommet omtrent til småbruket. Da smalt det. Frank var ikke så god på ski, og han sa: Jeg går mot veisvingen. Han ble vel skutt på veien. Vi gikk og krabbet mot stillingene der de andre lå og skjøt.

Jeg krabba mot mitraljøsen der befalseleven lå og skjøt. Vi begynte også å skyte. Vi så et par skygger. Vi ble så utsatt for bombekasterild. Så skar mitraljøsen seg og befalseleven sa: Nå trekker vi oss tilbake, passerer veien og slår oss sammen med de andre.."

Utdrag av notater Dag Skogheim har gjort etter en samtale med Arne Taraldsen 2.10.1984.